Elektrodrążenietechnologia drążenia elektroerozyjnego,

podobnie jak obróbka skrawaniem, jest obróbką ubytkową. Polega ona na wywołaniu erozji materiału poprzez impulsowe wyładowania elektryczne pomiędzy dwiema elektrodami będącymi narzędziem i przedmiotem obrabianym, oddzielonymi dielektrykiem. Obróbka elektroiskrowa i impulsowa są jednymi z najczęściej spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej.

Obróbka elektroiskrowa i impulsowa różnią się przebiegiem wyładowań (proces, w którym czas wyładowania [impulsu] jest mniejszy od 100 µs i stosunek czasu pomiędzy wyładowaniami do czasu trwania impulsu jest większy od 10 nazywamy elektroiskrową, w przeciwnym wypadku jest to obróbka elektroimpulsowa). W obu wypadkach wyładowaniu elektrycznemu towarzyszy wydzielenie dużych ilości ciepła, skoncentrowanego pomiędzy najbliższymi wierzchołkami elektrod, na skutek którego pod wpływem wysokiej temperatury (6000-50000°C) i pola elektrycznego następuje wyrzucenie cząstek materiału obrabianego (erozja, parowanie). Proces przebiega w dielektrykach ciekłych (nafta, oleje mineralne), które przyczyniają się do koncentracji energii wyładowań, odprowadzają produkty erozji, odprowadzają ciepło.

Podstawową zaletą metody elektroimpulsowej jest możliwość obróbki prawie każdego materiału przewodzącego prąd. Tę zaletę wykorzystuje się przede wszystkim przy obróbce materiałów trudnoobrabialnych, jak np. węgliki spiekane, stal szybkotnąca, stal wysokokrzemowa.

źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrodr%C4%85%C5%BCenie


 

Elektrodrążenie wgłębne wykorzystywane jest głównie przy obróbce specjalizowanych części maszyn i innych materiałów trudnoskrawalnych, bowiem metoda ta pozwala na możliwość uzyskania skomplikowanych kształtów, trudnych lub niemożliwych do wykonania obróbką skrawaniem.

Wszędzie tam, gdzie dostęp narzędzia skrawającego jest utrudniony, na przykład przy kształtach wklęsłych, powierzchniach łączących się kątem ostrym , niezbędne jest użycie metody elektrodrążenia wgłębnego. Drążenie w materiale realizowane jest przy pomocy elektrody miedzianej lub grafitowej wykonanej precyzyjnie na centrum obróbczym.

Zaletą tej metody jest możliwość obróbki prawie każdego materiału przewodzącego prąd. Tę zaletę wykorzystuje się przede wszystkim przy obróbce materiałów trudnoobrabialnych, jak np. węgliki spiekane, stal szybkotnąca, stal wysokokrzemowa, stal hartowana.

  • Zapraszamy do współpracy

    Tel / Fax: (43) 678 08 27    /    Tel. kom: 500 268 296