Elektrodrążenietechnologia drążenia elektroerozyjnego,

podobnie jak obróbka skrawaniem, jest obróbką ubytkową. Polega ona na wywołaniu erozji materiału poprzez impulsowe wyładowania elektryczne pomiędzy dwiema elektrodami będącymi narzędziem i przedmiotem obrabianym, oddzielonymi dielektrykiem. Obróbka elektroiskrowa i impulsowa są jednymi z najczęściej spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej.

Obróbka elektroiskrowa i impulsowa różnią się przebiegiem wyładowań (proces, w którym czas wyładowania [impulsu] jest mniejszy od 100 µs i stosunek czasu pomiędzy wyładowaniami do czasu trwania impulsu jest większy od 10 nazywamy elektroiskrową, w przeciwnym wypadku jest to obróbka elektroimpulsowa). W obu wypadkach wyładowaniu elektrycznemu towarzyszy wydzielenie dużych ilości ciepła, skoncentrowanego pomiędzy najbliższymi wierzchołkami elektrod, na skutek którego pod wpływem wysokiej temperatury (6000-50000°C) i pola elektrycznego następuje wyrzucenie cząstek materiału obrabianego (erozja, parowanie). Proces przebiega w dielektrykach ciekłych (nafta, oleje mineralne), które przyczyniają się do koncentracji energii wyładowań, odprowadzają produkty erozji, odprowadzają ciepło.

Podstawową zaletą metody elektroimpulsowej jest możliwość obróbki prawie każdego materiału przewodzącego prąd. Tę zaletę wykorzystuje się przede wszystkim przy obróbce materiałów trudnoobrabialnych, jak np. węgliki spiekane, stal szybkotnąca, stal wysokokrzemowa.

źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrodr%C4%85%C5%BCenie


 

Elektrodrążenie wgłębne wykorzystywane jest głównie przy obróbce specjalizowanych części maszyn i innych materiałów trudnoskrawalnych, bowiem metoda ta pozwala na możliwość uzyskania skomplikowanych kształtów, trudnych lub niemożliwych do wykonania obróbką skrawaniem.

Wszędzie tam, gdzie dostęp narzędzia skrawającego jest utrudniony, na przykład przy kształtach wklęsłych, powierzchniach łączących się kątem ostrym , niezbędne jest użycie metody elektrodrążenia wgłębnego. Drążenie w materiale realizowane jest przy pomocy elektrody miedzianej lub grafitowej wykonanej precyzyjnie na centrum obróbczym.

Zaletą tej metody jest możliwość obróbki prawie każdego materiału przewodzącego prąd. Tę zaletę wykorzystuje się przede wszystkim przy obróbce materiałów trudnoobrabialnych, jak np. węgliki spiekane, stal szybkotnąca, stal wysokokrzemowa, stal hartowana.

 

Oferujemy następujące usługi elektrodrążenia

  • Elektrodrążenie wgłębne (EDM)
  • W naszym parku maszynowym posiadamy urządzenie stołem o wymiarach 900x650mm, umożliwiające obróbkę detali o wadze nawet do 2000kg.

  • Elektrodrążenie drutowe, cięcie drutem (WEDM)
  • W naszym parku maszynowym posiadamy urządzenie zapewniające obróbkę elementów o wymiarach do 990x560x265mm i wadze do 400kg.
    Główną zaletą (WEDM) jest możliwość cięcia materiałów o bardzo wysokiej twardości (stale hartowane, węgliki spiekane), jedynym wymogiem obróbki jest ich przewodnictwo prądowe. Metoda stosowana jest głównie przy wykonywaniu wykrojników, elementów form oraz narzędzi skrawających, tnących, elementów specjalnego zastosowania i wielu innych. 

  • Wiercenie elektroiskrowe

.


TO-KA -  REALIZUJEMY PROJEKTY INDYWIDUALNE JAK RÓWNIEŻ NIETYPOWE.

Oferujemy precyzyjną obróbkę metali CNC jak  i gwintowanie, frezowanie, szlifowanie.
Oferujemy również outsourcing/ podwykonastwo usług związanych z obróbką metali. W ramach outsourcingu przemysłowegooferujemy  toczenie metalifrezowanie, elektrodażanie, produkcję i projektowanie półwyrobów i maszyn.


Skontaktuj się z nami

 

Obsługa klienta

 

no-photo-id-card


Infolinia
kom: 500 268 296

biuro@to-ka.pl

 

 

 

 

 

  • Zapraszamy do współpracy

    Tel. kom: 500 268 296